The 4th Hansenula polymorpha Worldwide Network Conference, Haren (The Netherlands), 3-5 September 2006.

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)167 - 171
TijdschriftFems Yeast Research
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2007

Citeer dit