The 5-HTTLPR genotype moderates the association between sleep quality and positive affect: A replication study

Eeske Roekel, van, Jessica A. Hartmann, Marieke Wichers, Maaike Verhagen

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1350-1351
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Neuropsychopharmacology
Volume26
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug.-2016

Citeer dit