The absence of crystalline silicates in the diffuse interstellar medium

F Kemper*, WJ Vriend, AGGM Tielens

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

388 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The absence of crystalline silicates in the diffuse interstellar medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Keyphrases