The African challenge

Y Stienstra*, WT van der Graaf, MA Teelken, DE Ellen, TS van der Werf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1527-1528
  Aantal pagina's2
  TijdschriftLANCET
  Volume359
  Nummer van het tijdschrift9316
  StatusPublished - 27-apr.-2002

  Citeer dit