The aggressive behaviour of squamous cell carcinoma in epidermolysis bullosa: Analysis of clinical outcome and tumour characteristics in the Dutch EB Registry

Clara Harrs*, Peter C van den Akker, Rosalie Baardman, José C Duipmans, Barbara Horváth, Marloes S van Kester, Henny H Lemmink, Emoke Rácz, Marieke C Bolling, Gilles F H Diercks

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)824-826
Aantal pagina's3
TijdschriftThe British journal of dermatology
Volume187
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum13-jul.-2022
DOI's
StatusPublished - nov.-2022

Citeer dit