The ALMA Band 9 receiver: Design, construction, characterization, and first light

A. M. Baryshev, R. Hesper, F. P. Mena, T. M. Klapwijk, T. A. van Kempen, M. R. Hogerheijde, B. D. Jackson, J. Adema, G. J. Gerlofsma, M. E. Bekema, J. Barkhof, L. H. R. de Haan-Stijkel, M. van den Bemt, A. Koops, K. Keizer, C. Pieters, J. Koops van het Jagt, H.H.A. Schaeffer, T. Zijlstra, M. KrougC. F. J. Lodewijk, K. Wielinga, W. Boland, M. W. M. de Graauw, E. F. van Dishoeck, H. Jager, W. Wild

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)
431 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The ALMA Band 9 receiver: Design, construction, characterization, and first light'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics

Keyphrases