The anorectal defaecation reflex: a prospective intervention study

Sanne J. Verkuijl*, Monika Trzpis, Paul M. A. Broens

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  70 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The anorectal defaecation reflex: a prospective intervention study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine and Dentistry

  Keyphrases