The anti-inflammatory function of follicular fluid HDL and outcome of modified natural cycle-in vitro fertilization

Congzhuo Jia, Ruxandra A Nagy, Irene Homminga, Annemieke Hoek, Uwe J F Tietge*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummerioaa061
Pagina's (van-tot)7-9
Aantal pagina's3
TijdschriftBiology of Reproduction
Volume103
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum25-apr.-2020
DOI's
StatusPublished - 23-jun.-2020

Citeer dit