The anti-inflammatory function of follicular fluid HDL and outcome of modified natural cycle-in vitro fertilization

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummerioaa061
Pagina's (van-tot)7-9
Aantal pagina's3
TijdschriftBiology of Reproduction
Volume103
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum25-apr-2020
DOI's
StatusPublished - 23-jun-2020

Citeer dit