The anti-snoring bed - a pilot study

Elisabeth Wilhelm*, Francesco Crivelli, Nicolas Gerig, Malcolm Kohler, Robert Riener

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
TijdschriftSleep Science Practice
Volume4
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit