The Apocalypse of Paul (NHC V,2): Cosmology, Anthropology, and Ethics

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)110-131
  Aantal pagina's22
  TijdschriftGnosis: Journal of Gnostic Studies
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit