The Apocryphal Acts of Andrew: a new approach to the character, thought and meaning of the primitive text

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  2928 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De Handelingen van Andreas is een apocrief apostelverhaal uit de tweede eeuw na Christus. Van de oorspronkelijke tekst is slechts weinig bewaard gebleven, maar daarentegen zijn juist wel veel ‘remakes’ en selectieve samenvattingen bekend. Behalve een Grieks fragment in de Bibliotheca Vaticana en een Koptische papyrus is Acta Andreae overgeleverd in maar liefst twaalf verschillende versies. Ze zijn samengesteld tussen de zesde en negende eeuw en verschillen erg veel van elkaar qua karakter, inhoud en doel. Als gevolg van deze rijke secondaire overlevering is er weinig consensus over mentaliteit, plan en karakter van de tekst. De twee uiterste interpretaties beschouwen de Handelingen als respectievelijk gnostisch en ‘mainstream-christelijk’, maar er zijn vele middenposities. Op basis van een tekstuele analyse van de verschillende versies laat promovendus Roig Lanzillotta zien dat het Vaticaanse fragment het enige betrouwbare document is om een serieuze studie van het karakter, gedachtegoed en betekenis van de oorspronkelijke Handelingen van Andreas te voltooien. Het valt niet meer te achterhalen hoe de tekst oorspronkelijk eruit zag, maar het onderzoek toont aan dat het filosofische gedachtegoed gerelateerd is aan het midden-platonisme. Ook blijkt uit de verwantschap met verschillende Nag Hammadi-teksten dat de gnostische achtergrond van de Handelingen belangrijker is dan soms is aangenomen. Bron: RUG nieuws
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Luttikhuizen, G.P., Supervisor
  • - Bremmer, Jan, Supervisor
  Datum van toekenning4-nov.-2004
  Uitgever
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit