De aantrekkingskracht en uitdagingen van creatieve onderzoeksmethoden

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  Samenvatting

  Attention for the use of creative research methods in various scientific
  disciplines is increasing. In this article, several reasons are given as to why researchers are drawn to these methods. The challenges that researchers may face in using these methods are also described. The article ends with a brief outlook on the possible future of creative methods, pointing to how they can contribute to acquiring acknowledge and tap into different types of knowledge.
  Vertaalde titel van de bijdrageThe appeal and challenges of creative research methods
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)123-134
  Aantal pagina's12
  TijdschriftKwalon. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - jan-2021

  Citeer dit