THE APPLICATION OF INCIDENT LIGHT POLARIZATION MICROSCOPY FOR THE VISUALIZATION OF VERTEBRATE SENSORY HAIR-CELLS INVIVO

ABA KROESE*, S.M. van Netten

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)309-317
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of microscopy-Oxford
Volume145
StatusPublished - mrt.-1987

Citeer dit