The architecture of social distancing for dementia

Arnout Siegelaar*, Sytse U. Zuidema, Froukje Boersma, Mark P. Mobach

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1473-1474
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Geriatric Psychiatry
Volume35
Nummer van het tijdschrift12
Vroegere onlinedatum14-sep-2020
DOI's
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit