The Association Between Anemia and Skin Autofluorescence, a Marker for Advanced Glycation End Product Accumulation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer470
Pagina's (van-tot)e470
Aantal pagina's4
TijdschriftHemaSphere
Volume4
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - dec-2020

Citeer dit