The association between childhood trauma and tobacco smoking in patients with psychosis, unaffected siblings, and healthy controls

Justine de With*, Sanne van der Heijden, Therese van Amelsvoort, Maud Daemen, Claudia Simons, Behrooz Alizadeh, Daphne van Aalst, Lieuwe de Haan, Jentien Vermeulen, Frederike Schirmbeck

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The association between childhood trauma and tobacco smoking in patients with psychosis, unaffected siblings, and healthy controls'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Psychology

Neuroscience

Keyphrases