The association between herpes virus infections and functional somatic symptoms in a general population of adolescents. The TRAILS study

Iris Jonker*, Robert Schoevers, Hans Klein, Judith Rosmalen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
391 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The association between herpes virus infections and functional somatic symptoms in a general population of adolescents. The TRAILS study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience