The association of cognitive performance with vascular risk factors across adult life span

Vertaalde titel van de bijdrage: De relatie tussen cognitieve functie en vasculaire risicofactoren gedurende de volwassen leeftijd

Maria Elisabeth Adriana van Eersel

  Onderzoeksoutput

  614 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dementie is een wereldwijd gezondheidsprobleem dat in 2030 naar schatting zo’n 75 miljoen mensen zal treffen. Helaas is er nog geen behandeling om mensen te genezen van dementie. Daarom is men van mening dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar mogelijkheden om dementie te voorkomen. Een preventieve mogelijkheid is de behandeling van vasculaire risicofactoren, zoals de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie), een hoog cholesterolgehalte (hypercholesterolemie) en suikerziekte (diabetes mellitus), en het stoppen met roken. Deze vasculaire risicofactoren veroorzaken aderverkalking, wat bijdraagt aan neurodegeneratieve veranderingen in de hersenen wat ten grondslag ligt aan dementie. Het algemene doel van dit proefschrift was om het verband tussen cognitieve functies en vasculaire risicofactoren gedurende de hele volwassen leeftijd te onderzoeken. Daarnaast werd in dezelfde leeftijdsgroep onderzocht of er een verband bestond tussen cognitieve functies en de behandeling van vasculaire risicofactoren. Samenvattend beschrijft dit proefschrift dat er een negatief verband is tussen de cognitieve functies en de vasculaire risicofactoren. Hoe hoger het vasculair risico, hoe slechter het geheugen. Dit verband is het sterkst aanwezig op jonge middelbare leeftijd. Dit veronderstelt dat er zo vroeg mogelijk gestart zou moeten worden met behandeling van vasculaire risicofactoren om effectief te zijn in het voorkomen van achteruitgang van de cognitieve functies. Echter in dit proefschrift kon niet worden bevestigd dat vroege medicamenteuze behandeling van vasculaire risicofactoren de cognitieve functies verbetert. Er werd wel aangetoond dat de behandeling de cognitieve functies van mensen met een hoog vasculair risico niet (verder) verslechterde.
  Vertaalde titel van de bijdrageDe relatie tussen cognitieve functie en vasculaire risicofactoren gedurende de volwassen leeftijd
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Slaets, Joris, Supervisor
  • Izaks, Gerbrand J., Co-supervisor, Externe Persoon
  • Joosten, Johanna, Co-supervisor
  Datum van toekenning26-mrt.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-97-034-0459-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0485-5
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'De relatie tussen cognitieve functie en vasculaire risicofactoren gedurende de volwassen leeftijd'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit