The authors' reply

William Kelly, Nicholas Moore, David I. Goldsmith, Judith K. Jones, Thierry Trenque, Eugene Van Puijenbroek

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)356-357
  Aantal pagina's2
  TijdschriftDrug Safety
  Volume31
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - apr-2008

  Citeer dit