The authors reply

Henricus A.M. Mutsaers*, Rosalinde Masereeuw, Peter Olinga

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)637
Aantal pagina's1
TijdschriftKidney International
Volume88
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 3-sep.-2015

Citeer dit