The Autonomy of Interpretation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)28-36
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Comparative Literature and Aesthetics
Volume45
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-aug.-2022

Citeer dit