De autonomie van de Europese rechtsorde en de voorrang van EU-recht: materiële en institutionele aspecten

Yasmine Bouzoraa, Justin Lindeboom

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageThe autonomy of the European legal order and the primacy of EU law: substantive and institutional aspects
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerAA20210258
Pagina's (van-tot)258-267
Aantal pagina's10
TijdschriftArs Aequi
Volume70
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit