The Ayios Vasileios Survey Project (Laconia, Greece): Questions, aims and methods.

Sofia Voutsaki, Corien Wiersma, Wieke Neef, de

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)67-95
Aantal pagina's29
TijdschriftJournal of Greek Archaeology
Volume 4
StatusPublished - 2019

Citeer dit