The best lump is the highest lump

AL Hof*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)448-451
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of applied biomechanics
Volume13
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - nov.-1997

Citeer dit