The Boomerang Lift: A Three-Step Compartment-Based Approach to the Youthful Cheek

Haydar Aslan Gülbitti, Volkan Tanaydin, Theo Bouman, Berend van der Lei*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)660E-662E
Aantal pagina's3
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume143
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2019

Citeer dit