The Bounderies of Monotheism: Interdisciplinary Explorations into the Foundations of Western Monotheism

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)348-349
  TijdschriftNederlands Theologisch Tijdschrift
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit