"The bower of Zeeland": Outdoor places in Walcheren 1600-1820

Arie van Steensel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  217 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)310-311
  Aantal pagina's2
  TijdschriftRenaissance Quarterly
  Volume71
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit