The BRCA1/2 Parent-of-Origin Effect on Breast Cancer Risk-Response

Janet R. Vos*, Jan C. Oosterwijk, Matti A. Rookus, Annemarie H. van der Hout, Marian J. Mourits, Geertruida H. de Bock

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)285
Aantal pagina's1
TijdschriftCANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2017

Citeer dit