The Ca2+ homeostasis of the photoreceptor cell of Drosophila studied with the pupil mechanism

Cornelia Adriana Hofstee

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  104 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stavenga, Doekele, Supervisor
  Datum van toekenning1-nov.-1996
  Uitgever
  StatusPublished - 1996

  Citeer dit