The central star of NGC 7027

NA Walton*, N.A. Pottasch, NK Reay, AR Taylor

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)L21-L24
  Aantal pagina's4
  TijdschriftAstronomy & astrophysics
  Volume200
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - jul.-1988

  Citeer dit