THE CENTRAL STAR OF NGC-7027

NA WALTON*, [No Value] POTTASCH, NK REAY, AR TAYLOR

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)L21-L24
Aantal pagina's4
TijdschriftAstronomy & astrophysics
Volume200
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - jul-1988

Citeer dit