The challenges of incorporating Muslim women’s views into development policy: analysis of a Dutch action research project in Yemen

  OnderzoeksoutputProfessional

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)351-361
  Aantal pagina's12
  TijdschriftGender and Development
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit