The Changing Bell Jar

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)183 - 202
  Aantal pagina's20
  TijdschriftEuropean Journal of Legal Studies
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2008

  Citeer dit