The Christian Front Against Godlessness: Anti-Secularism and the Demise of the Weimar Republic, 1928–1933

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)201-238
Aantal pagina's38
TijdschriftPast and Present
Volume229
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-nov-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit