The cirrhotic hepatocyte: navigating between Scylla and Charybdis

H Moshage*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1027-1029
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume40
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2004

Citeer dit