The Citizenship Paradigm

OnderzoeksoutputAcademic

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)199-227
Aantal pagina's29
TijdschriftCambridge Yearbook of European Legal Studies
Volume15
StatusPublished - 2013

Citeer dit