The city cultures reader

GJ Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)604-605
Aantal pagina's2
TijdschriftUrban Studies
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-2001

Citeer dit