The city: engine behind economic recovery - L.H. Klaassen, L. Van den Berg & J. Van der Meer

G. J. Ashworth*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)152
  Aantal pagina's1
  TijdschriftArea
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - jun-1991

  Citeer dit