The Classification and Assessment of Intellectual and Other Psychological Impairments in the Mentally Disabled

A. J. Tholen*, H. W. Hoek, R. Giel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)60-74
  Aantal pagina's15
  TijdschriftInternational journal of mental health
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1988

  Citeer dit