The Clinician-Administered Dissociative States Scale (CADSS): Validation of the German Version

Yoki L Mertens, Judith K Daniels*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
4318 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Clinician-Administered Dissociative States Scale (CADSS): Validation of the German Version'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology