The collegial phenomenon. The social mechanisms of cooperation among peers in a corporate law partnership

PB de Laat*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)499-504
Aantal pagina's6
TijdschriftOrganization Studies
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt-2003

Citeer dit