The Combined Effects of Obesity, Abdominal Obesity and Major Depression/Anxiety on Health-Related Quality of Life: the LifeLines Cohort Study

Yeshambel T Nigatu, Sijmen A Reijneveld, Peter de Jonge, Elisabeth van Rossum, Ute Bültmann

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
297 Downloads (Pure)

Zoekresultaten