THE CONCEPT AND DEFINITION OF AN INTERMEDIATE FORM OF ATRIOVENTRICULAR SEPTAL-DEFECT

T EBELS*, RH ANDERSON

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)799-800
Aantal pagina's2
TijdschriftJOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY
Volume102
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - nov.-1991

Citeer dit