The Concept of Race in International Criminal Law by Carola Lingaas, Routledge, 2019

Caroline Fournet

OnderzoeksoutputAcademic

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)246-249
Aantal pagina's4
TijdschriftNordic Journal of Human Rights
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit