The Consciousness Instinct: Unraveling the Mystery of How the Brain Makes the Mind

Douwe Draaisma*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)26-27
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume556
Nummer van het tijdschrift7699
StatusPublished - 5-apr-2018

Citeer dit