The Constitutionalization of Contract Law: Something New under the Sun?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-17
TijdschriftElectronic Journal of Comparative Law
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit