The contribution of extended scope of practice to Dutch dental hygienists' job satisfaction: Does it matter?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5 - 14
TijdschriftDental Health
Volume45
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2006

Citeer dit