The contribution of MRI in traumatic lesions of the knee

CJP Thijn*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)965-967
  Aantal pagina's3
  TijdschriftClinical investigator
  Volume70
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusPublished - nov.-1992

  Citeer dit