The contribution of scenario analysis to the front-end of new product development

T.J.B.M. Postma*, T.L.J. Broekhuizen, F.A.J. van den Bosch

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The contribution of scenario analysis to the front-end of new product development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Social Sciences