The control imperative: studies on reorganization in the public and private sectors

Vertaalde titel van de bijdrage: De noodzaak voor controle: Studies naar reorganisaties in zowel de publieke als de private sector

Fernando Nieto Morales

Onderzoeksoutput

1305 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sociale en economische veranderingen hebben gezorgd voor een meer dynamische en instabielere vorm van kapitalisme. Organisaties zien zich gedwongen om hun structuren en processen te heroverwegen en zodanig aan te passen dat ze flexibeler en effectiever worden. Dit proefschrift bestudeert dergelijke reorganisaties. Het maakt gebruik van observaties uit een studie onder private ondernemingen en overheidsinstanties in Nederland en Mexico, om recente patronen van organisatieveranderingen in zowel de publieke als private sector te begrijpen.

De resultaten laten onder meer zien dat managers niet noodzakelijkerwijs reorganisaties starten omdat ze de controle hebben, zoals doorgaans wordt aangenomen. Het is waarschijnlijker dat ze reorganiseren vanwege een gebrek aan controle. Dit impliceert dat managers die een gebrek aan controle waarnemen een grotere kans hebben om te gaan reorganiseren, terwijl zij die zich wel in controle zien zich waarschijnlijk zullen verzetten tegen veranderingen.

De resultaten wijzen er verder op dat de behoefte aan controle belangrijke consequenties kan hebben voor het implementeren van veranderingen in de publieke sector. De studie naar een bestuurlijke hervorming van de Mexicaanse overheid laat zien dat managers soms coördinatie moeten opofferen om naleving van regels (compliance) te verkrijgen. Empirisch bewijs suggereert verder dat het reorganiseren van de overheid niet noodzakelijkerwijs grote hoeveelheden financiële middelen vereist.

Tot slot impliceren de resultaten dat publieke en private organisaties sinds de jaren ’90 convergeren, althans in Nederland. Dat gezegd hebbende, blijven cruciale verschillen bestaan. We laten bij voorbeeld zien dat meer autonomie voor publieke managers kan zorgen voor “meer verandering”, vergeleken met managers in de private sector. Dit suggereert dat de algemeen aanvaarde zienswijze op publieke organisaties als “rigide” deels ongefundeerd is.
Vertaalde titel van de bijdrageDe noodzaak voor controle: Studies naar reorganisaties in zowel de publieke als de private sector
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Wittek, Rafael, Supervisor
  • Heyse, Liesbet, Co-supervisor
Datum van toekenning26-feb.-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6182-532-2
Elektronische ISBN's978-94-6182-535-3
StatusPublished - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'De noodzaak voor controle: Studies naar reorganisaties in zowel de publieke als de private sector'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit