The Cost of Setting Up and Operating a Hadron Facility In Regard to Vanderstraeten et al

Dirk De Ruysscher*, Madelon Pijls-Johannesma, Joe Y. Chang, Johannes A. Langendijk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)238-238
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Radiation Oncology Biology Physics
Volume90
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1-sep-2014

Citeer dit